Usługi inżynierskie

Projektowanie maszyn i urządzeń
Pracujemy nad treścią. Zapraszamy wkrótce.
Opracowywanie dokumentacji technicznej
Pracujemy nad treścią. Zapraszamy wkrótce.
Opracowywanie DTR – instrukcji obsługi
Pracujemy nad treścią. Zapraszamy wkrótce.

 

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań oraz pełna modernizacja doprowadzająca do CE

Minimalne wymagania obejmują zarówno maszyny "stare" (używane) jak i w pewnym zakresie maszyny nowe.

Za ich spełnienie odpowiedzialny jest każdy pracodawca udostępniający pracownikom do pracy maszyny i innego rodzaju sprzęt roboczy. Pracodawca musi więc sprawdzić oraz dostosować użytkowany sprzęt do wspomnianych wymogów.
Obowiązek ten wynika z dyrektywy 2009/104/WE (poprzednio 89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE). Jest ona wprowadzona do prawa polskiego rozporządzeniami ministra gospodarki z 2002 i 2003r.

Bezpieczeństwo maszyn to bardzo ważny aspekt funkcjonowania firmy CADWIT.
Wszystkie oferowane przez nas maszyny i urządzenia muszą spełniać szereg wymagań, aby praca na nich była bezpieczna.

Bezpieczeństwo maszyn oraz spełniane przez nie wymagania każdorazowo potwierdzone jest wystawieniem odpowiednich dokumentów.

Świadczymy profesjonalne usługi zwiększające bezpieczeństwo maszyn.
Wiąże się to z weryfikacją faktycznego stanu maszyn i urządzeń, a następnie z wprowadzaniem niezbędnych usprawnień np. montując osłony bezpieczeństwa.

 

Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu, firma CADWIT świadczy usługi, które mają na celu dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań oraz pełną modernizację doprowadzającą do CE. Przebiega to w kilku etapach:

  • weryfikacji stanu technicznego maszyn i urządzeń u Klienta,
  • oszacowanie kosztów, sporządzenie planu pracy,
  • realizacja zadań (np. montaż osłon bezpieczeństwa, elementów sterowniczych, elektrycznych, znaków ostrzegawczych, uruchomienia maszyn i urządzeń),
  • dostarczenie dokumentacji oraz wystawienie Deklaracji Zgodności CE.